Данни за МПС :
Допълнителни данни, спрямо които се определят завишенията и отстъпките при различните застрахователни компании
Физическо лице Юридическо лице
Държавен служител,лекар,учител?
Оферти на Застрахователните компании :
Компания Премия Плащане на 2 вноски Плащане на 3 вноски Плащане на 4 вноски

Цените на застрахователните компании са в български лева и включват:
> Към всяка еднократно платена премия - ГФ и ОФ
> 2% данък съгласно ЗДЗП върху дължимата премия /без ГФ и ОФ/.
> Първата вноска при разсрочено плащане включва ГФ, ОФ и цената на един стикер 1,40лв.
> Всяка останала вноска включва само цената на стикера.

Restaurant Alexandar Cafe Wien Steak House  Rent A Car

Александър Брокер